Skip Navigation Links

  اغاز دهه پرشکوه فجر در مخابر ات منطقه
12 بهمن سالروز ورود حضرت امام خمینی به میهن اسلام ودهه ی پر شکوه فجر گرامی باد

12 بهمن چهل یکمین سالروز ورود حضرت امام خمینی به میهن اسلام  و اغاز دهه ی فجر در مخابرات استان برگزار شد در این مراسم . که در نماز خانه اداره کل برگزار شد . پیام مهندس اقایی مدیر مخابرات استان قرائت گردید . 

از صبح روز 12 بهمن ماه با ورود همکاران به اداره سرود های انقلابی پخش گردید . هم چنین از همکاران با دادن شرینی پذیرایی بعمل امد . در ادامه نماز وحدت ظهر و عصر در نماز خانه اداره کل  برگزار گردید و حاج اقا صفوی امام جماعت اداره کل در خصوص بزرگداشت دهه فجر و خدمات انقلاب سخنرانی کردند 

  تعداد نمایش:   31519
یکشنبه 13 بهمن 1398  ساعت 10:7:47