Skip Navigation Links

  مهندس اقایی مدیر مخابرات منطقه میگوید :
انتن دهی در بسیاری از نقاط شهری وروستایی مطلوب و فراتر از ان است .

مدیرمخابرات استان با عنوان اینکه تا پایان سال جاری فرصتی باقی نمانده است میگوید کار در مخابرات تعطیل بر دار نیست و ما در دل سرمای زمستان در دور دست ترین نقاط کوهستانی استان خدمات دهی داریم  ویمیگوید در ابتدای هر سال یعنی قبل از رسیدن به پایان نیمه اول فروردین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژهای مخابرات برگزار میگردد و اینطور نیست که با شروع سال ما برنامه ریزی نماییم .تعدای از پروژه های  بزرگ به سال بعد شیفت داه میشود و این در برنامه ریزی های بلند مدت طبیعی میباشد . 

مهندس اقایی در خصوص  شاخص های مخابرات استان گفت خوب وقتی در باره شاخص در مخابرات سخن گفته میشود بنا بر تعاریف فنی بیشتر  شاخص های  فنی مد نظر ما میباشد مانند تعداد منصوبه - مشغول بکار - فیبر نوری - تعداد مشترکین اینترنت - انتن های موبایل - کیلومتر فیبر نوری - و تعدادی دیگر  اما چنانجه بخواهیم شاخص های دیگری را اضافه کنیم و بر اساس انها در میزان مقایسه با استانهای دیگر بسنجیم رتبه مخابرات استان از خوب هم فراتر رفته است . اقایی پایین امدن میزان شکایات را معیار سنجش بسیار خوبی عنوان کرده و میگوید  خوشبختانه شرکت مخابرات ایران - و سازمانهای نظارتی دیگر مانند سازمان تنظیم مقررات - و سامانه های شکایات بر کار ما نظارت کافی دارند .

اقایی در خصوص مبحث امار انتن دهی جاده های استان میگوید .من به جرات میتوانم  عنوان کنم که پوشش تلفن همراه در جاده  های شهری از 90 درصد هم فراتر رفته و در روستاها انتن دهی بالای 85 درصد است . اما اشاره به نکته ای بسیار مهم لازم است که انتن دهی ودر کل ایجاد ارتباطات در روستاها بر عهده مخابرات نبوده و بر اساس پروتکل با دولت محترم و وزارت ارتباطات این وزارت خانه متولی ایجاد ساز و کار ارتباطات در روستاها میباشد اما نگهداری ارتباطات با اینکه در حال حاضر بسیار سنگین و پرهزینه است را هم چنان انجاام میدهیم . 

 اقایی در خصوص هزینه واگداری یک خط تلفن ثابت در شهرها میگوید بر اساس محاسبه دقیق همکاران ما در شبکه و امور تجاری واگداری یک خط تلفن بین 700 تا 800 هزار تومان برای مخابرات هزینه بر میدارد و در روستاه ها به مرتب سنگین تر میباشد . که در حال حاضر  هزینه ثبت نام تلفن نزدیک به 200 هزار تومان میشود . اقایی در خصوص هزینه مکالمه تلفن ثابت و همراه میگوید در حال حاضر چندین سال است هیچگونه افزایش تعرفه نداشته ایم و این در حالی است که اینترنت مخابرات و همراه در کل با بسته های جدید و در بازار های رقابتی کاهش نیز داشته است .

مدیر مخابرات اخرین وضعیت شاخص های اماری استان را بشرح زیر عنوان کرد

تعدا تلفن های  ثابت منصوبه استان 3327300 پورت 

تعداد تلفن های مشغول بکار استان بالغ  بر 258200  پورت  

تعداد روستاهای دارای ارتباط را 687 روستا 

تعدادروستاهای دارای تلفن خانگی را 665 روستا 

ضریب نفود تلفن ثابت استان 26.7

فیبر نوری شهری  435 کیلومتر 

فیبر نوری بین شهری 2720کیلومتر 

فیبر نوری روستایی 1600 کیلومتر 

تعداد سایت های همراه اول 406 سایت 

پوشش شهری (کل شهرهای استان ) 87.3 

پوشش جاده ای و روستایی همراه اول 85 درصد 

پوشش شهری دارای فرمانداری 90 درصد 

سیم کار ت های واگذار شده دائم و اعتباری 1124507

ضریب نفود تلفن همراه 118 که یکی از بالا ترین ضریب نفوذ ها در بین استانها را داریم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعداد نمایش:   5919
سه شنبه 24 دی 1398  ساعت 15:33:22 ویرایش شده در: سه شنبه 24 دی 1398  ساعت 15:37:36