Skip Navigation Links

  برگزاری کلاس توسط روابط عمومی و امور بانوان
به گزارش روابط عمومی مخابرات استان کلاس امور بانوان تحت عنوان (تکنیک های زندگی بر بستر نیاز های امروز ) با حضور بانوان مخابرات منطقه برگزار شد .

با حضور اکثر بانوان اداره و با برنامه ریزی بعمل امده از طرف امور بانوان و روابط عمومی و موافقت مدیر مخابرات منطقه( مهندس اقایی )کارگاه اموزشی (مدیریت تکنیک های زندگی بر بستر نیاز های امروز) درسالن جلسات اداره کل مخابرات منطقه برگزار گردید . در این کار گاه اموزشی سرکار خانم دکتر شریفی به عنوان استاد مطالب و بیا ناتی  در خصوص روشهای زندگی در شرایط امروزی و هجوم تکنو لوژی در تمامی ارکان زندگی پرداخت .پس از پایان این کار گاه بانوان به ابراز  تشکر پرداخته و خواستار ادامه کار گاه  اموزشی گردیدند .روابط عمومی مخابرات استان از تلاش ها و پیگیری های سرکار خانم پایدار در برگزاری این کار گاه تقدیر و تشکر بعمل اوردند .

  تعداد نمایش:   7509
شنبه 21 دی 1398  ساعت 13:47:30 ویرایش شده در: شنبه 21 دی 1398  ساعت 13:52:12