Skip Navigation Links

  حضور همراه اول در نمایشگاه کتاب
خانم مهندس پایدار مدیر همراه اول استان میگوید : همراه اول با حضور در نمایشگاه کتاب شهرکرد خدمات ویژ ه ارائه میدهد

از روز شنبه 20 مهر ماه  نمایشگاه بزرگ کتاب  شهرکرد اغاز بکار کرد در این نمایشگاه بیش از 420  ناشر کشوری  با موضوعات مختلف علمی مذهبی  کمک درسی  کتابهای خود را ارائه میدهند . همراه اول نیز در این نمایشگاه  حضور فعال خود را به ارائه خدمات - ارائه سیم کارت - فعال کردن سیم کارات - طرح انارستان - و سایر خدمات اقدام کرده است . 

 خانم مهندس پایدار مدیر اداره خدمات همراه اول استان میگوید همراه اول چندین سال است  بصورت مستمر  در تمامی نمایشگاه هایی که در مرکز استان برگزار شده شرکت فعال داشته اما در نمایشگاههای فرهنگی بخصوص نمایشگاه  کتاب که بیشتر دانشجویان و دانش اموزان و فرهنگیان از ان بازدید بعمل می اورد ند   برایمان اهمیت بسیاری دارد  بگونه ای که سعی کرده ایم غرفه ای از نظر جایگاه بهتری در نظر گرفته و سطح خدمات تمان نیز بهتر باشد مهندس پایدار میگوید به جرات میتوانیم بگوییم که غرفه مخابرات استان دارای بیشترین بازدید کننده در میان مراجعین را داشته است . همچنین مدیر کل ارشاد اسلامی اقای مهندس کارگران و هیئت همراه از غرفه مخابرات بازدید کردند و از مدیریت غرفه و همکاران و روابط عمومی مخابرات استان تشکر بعمل اوردند 

  تعداد نمایش:   20006
یکشنبه 21 مهر 1398  ساعت 15:47:30 ویرایش شده در: یکشنبه 21 مهر 1398  ساعت 15:59:53