Skip Navigation Links

  حذف قبوض تلفن از مهر ماه
دسترسی شما به اطلاعات قبض روزانه خواهد بود

 مدیر مخابرا ت ا  ستان  میگوید مردم نگرانی از عدم ارسال قبوض تلفنثابت نباشند، سامانه انلاین و24ساعته 2000  میتواند  اعلام بدهی و پرداخت و وصل انلاین این وظیفه را بر عهده گیرد . اقایی هم چنین مراجعه به سایت مخابرات ایران به ادرس http://www.tci.ir ,هم چنین کد #2020* با تلفن همراه میتواند اخرین اطلاعات قبوض خود را دریافت نمایند . ادارات نیز میتوانند قبض تجمیعی در یافت کنند 
  تعداد نمایش:   22263
سه شنبه 26 شهریور 1398  ساعت 13:49:7 ویرایش شده در: سه شنبه 26 شهریور 1398  ساعت 15:30:49