Skip Navigation Links

  مدیر عامل شرکت مخابرات ایران :
نظارت بر پرداخت های غیر متعارف

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  اظهار داشت: با تمام پرداختی های غیرمتعارف با عناوین اضافه کار یا غیره ، به صورت دقیق، نظارت و برخورد می شود.

 

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سیدمجید صدری با اعلام مطلب فوق تاکید کرد: در برخی موارد مشاهده شده  که تعداد معدودی از مدیران در حوزه کاری خود، به برخی افراد خاص، اضافه‌کار غیرمتعارف پرداخت کردند که با آنان به‌شدت برخورد شد.

 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد:  وظیفه تک‌تک  کارکنان در هر سطح از سازمان است که فرهنگ درستکاری را اول برای خود و بعد در شرکت نهادینه و ترویج کرده و باعث افزایش اعتماد، اثربخشی و اعتبار سازمان باشند.

 

 مهندس سیدمجید صدری با بیان اینکه دستور قاطع صادر شده که به کارکنان با توجه به میزان کار واقعی و طبق ضوابط، اضافه‌کار پرداخت گردد؛ اظهار امیدواری کرد: دیگر شاهد چنین مواردی، هر چند معدود در مجموعه ارزش مدار  و متعهد شرکت مخابرات ایران  نباشیم.

  تعداد نمایش:   54274
شنبه 15 تیر 1398  ساعت 12:30:51