Skip Navigation Links

  پیام مهندس اقائی بمناسبت رحلت حضرت امام خمینی(ره)
نهضت امام خمینی در 15 خرداد جرقه ای بود که تا ابد چراغی برای اینده مستضعفان است

مدیر مخابرات منطقه در پیامی بمناسبت رحلت جانگداز حضرت امام خمینی (ره)و قیام 15 خرداد گفت: 

به گفته تمامی بزرگان دین و عالمان وسیاستتمداران دنیا حضرت امام خمینی از انسانهایی است که  در طول تاریخ تکرار شدنی نیست و مانند اسلاف خویش بسیار اثر گذار بوده وتاثیرات اخلاقی بسیاری از خود بجا گذاشته است وایشان برایشان فرقی نمیکرد با چه طاغوتی درگیر است در ان زمان و و بعد از قیام 15 خرداد امام غیر خداوند متعال و تعداداندکی از افراد کسی جرات عرض اندام ومخالفت با طاغوت زمان را نداشت اما ایشان با توجه به اعتقاداتشان و توکل به خداوند راه خود را بدون واهمه ادامه داد.  

  تعداد نمایش:   23075
دوشنبه 13 خرداد 1398  ساعت 13:52:56 ویرایش شده در: دوشنبه 13 خرداد 1398  ساعت 14:20:1