Skip Navigation Links

  شرکت مدیر و معاون مخابرات منطقه در برنامه زنده تلویزیونی شهرکرد
مهندس اقایی پیشترفت مخابرات استان در چهار دهه ی اخیر بسیار گسترده بوده

سه شنبه 31 اردیبهشت ماه مهندس حسن اقایی با دعوت تلویزیون شهرکرد به همراه مهندس داودیان در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کردند و مهندس اقایی در جواب سوال مجری در خصوص عملکرد مخابرات استان گفت ما از خود تعریف نمیکنبم اما در سراسر استان در تمامی جاده های اصلی و بعضا فرعی تا 95 درصدد پوششش جاده ای داریم و در حال حاضر 336000 تلفن ثابت منصوبه داریم و بالغ بر 274000 تلفن مشغول بکار پوشش فیبر نوری در سراسر استان بوجود امده و یا در حال اجرای ان هستیم مهندس داودیان معاون مخابرات استان در پاسخ به سوالات مردم درخصوص اسیب های سایت های همراه اول گفت مرجع مردم بایستی سازمانهای علمی مانند سازمان انرزی اتمی ایران باشد و توجه ای به حرفهای افرادی که تخصصی در این زمینه نداشته و موجب تشویش اذهان میباشند نداشته باشند . داودیان در زمینه  برنامه های اینده گفت بیشتر توجه ما بالا بردن کیفیت سیستمهاو نگهداری انهاست سعی میکنیم گسترش فیبر نوری را در استان با سرعت و کیفیت به انجام برسانیم . ثبت نام را در تمام نقاط بروز خواهیم کرد و سرعت اینترنت را بهبود خواهیم بخشید 

  تعداد نمایش:   25053
چهار شنبه 1 خرداد 1398  ساعت 15:50:46